30 gün boyunca zorbalığa maruz kalan bitkinin çarpıcı değişimi

4 Mayıs, Zorbalık Karşıtlığı Günü (Anti-Bullying Day) vesilesiyle IKEA etkileyici bir projeye imza attı. Proje kapsamında, özellikle erken yaştaki okul çocukları arasındaki zorbalık ve birbirini aşağılama gibi davranışlara dikkat çekmek için bitkilerin kullanıldığı bir deney yapıldı. Birbirinin aynısı ikişer bitki, Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki çeşitli okullara yerleştirildi. Bu bitkiler, birine 30 gün boyunca iltifat edilerek, diğerine ise aynı süre zarfında kötü sözler söylenerek gözlemlendi. Önceden kaydedilmiş bu olumlu ve olumsuz mesajlar, bitkilere sürekli olarak dinletildi. Bu süreçte her iki bitki de eşit miktarda güneş ışığına maruz kaldı, aynı miktarda su ve gübre aldı.

Sonuç ise cidden çarpıcı. Kötü sözlere ve zorbalığa maruz kalan bitki gün geçtikçe solarken diğeri yeşerip büyümeye devam etti. IKEA’nın gerçekleştirdiği deney, zorbalığa ve aşağılanmaya maruz kalmanın herhangi bir canlı üzerinde yaratabileceği etkilere dair güçlü bir ipucu veriyor.h/t: demilked 

Başka N’olmuş: Sokaktan bulduklarıyla dairesini döşeyen fotoğrafçı “çöp”ün tanımını yeniden yaptırıyor