Ay çarpılmasa bari: Komik self-portreleriyle “10 Emir”e böyle karşı geliyor

Musa’ya Sina Dağı’nda Tanrı tarafından 2 taş tablet üzerinde verildiğine inanılan 10 Emir‘i bilirsiniz. “Öldürmeyeceksin.“, “Çalmayacaksın.“, “Babana ve anana hürmet edeceksin.” ve diğerleri…

New Yorklu fotoğraf sanatçısı Anna Friemoth kendisini günahtan günaha sokarak self-portrelerini çektiği çalışmasında 10 Emir’e yer veriyor. Bazen öldüren, bazen çalan Anna kendi kimliğiyle şekillendirdiği kompozisyonlarda binlerce yıl öncesinin Emir’lerini günümüzde görmeye alışkın olduğumuz tipler üzerinden izleyene sunuyor.

Anna Friemoth 10 emir fotograf self portre 8
“Çalmayacaksın.”
Anna Friemoth 10 emir fotograf self portre 9
“Komşuna karşı yalan şahitlik yapmayacaksın.”
Anna Friemoth 10 emir fotograf self portre 10
“Komşunun evine tamah etmeyeceksin, komşunun karısına, yahut kölesine, yahut cariyesine, yahut öküzüne, yahut eşeğine, yahut komşunun hiçbir şeyine tamah etmeyeceksin.”
Anna Friemoth 10 emir fotograf self portre 1
“Karşımda başka ilahların olmayacak.”
Anna Friemoth 10 emir fotograf self portre 2
“Kendin için oyma put, yukarda göklerde olanın, yahut aşağıda yerde olanın, yahut yerin altında sularda olanın hiç suretini yapmayacaksın, onlara eğilmeyeceksin ve onlara ibadet etmeyeceksin.”
Anna Friemoth 10 emir fotograf self portre 3
“Yehova’nın, Rab’ın ismini boş yere ağıza almayacaksın.”
Anna Friemoth 10 emir fotograf self portre 4
“Sebt gününü takdis etmek için onu hatırında tutacaksın. Altı gün işleyeceksin ve bütün işini yapacaksın, fakat yedinci gün efendin Rab’e Sebttir. Sen ve oğlun ve kızın, kölen ve cariyen ve hayvanların ve kapılarında olan garibin hiçbir iş yapmayacaksınız. Çünkü Rab gökleri, yeri ve denizi ve onlarda olan bütün şeyleri altı günde yarattı.”
Anna Friemoth 10 emir fotograf self portre 5
“Babana ve anana hürmet edeceksin.”
Anna Friemoth 10 emir fotograf self portre 6
“Öldürmeyeceksin.”
Anna Friemoth 10 emir fotograf self portre 7
“Zina etmeyeceksin.”

h/t: featureshoot

Başka N’olmuş: Psikiyatri hastanesinde kendini fotoğraflayarak yaşadıklarını özetleyen genç fotoğrafçı

laura-hospes-self-portre-depresyon-345