İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde önemli bir konferans: “Ekolojinin Politikası”

İstanbul Bilgi Üniversitesi Ekoloji Politik Platformu, 27-28 Kasım tarihlerinde önemli bir konferans düzenliyor. Konferans ekolojik bir bakış açısıyla disiplinlerin mevcut sınırlarını zorlamayı; bu meseleler üstüne düşünen/çalışan akademisyenleri bir araya getirmeyi; yapılan güncel çalışmaları paylaşmayı, duyurmayı ve nihayetinde ortaya çıkan bilgi birikimini erişilebilir kılmayı hedefliyor.

“Ekoloji ve çevre tartışmaları dünyada giderek daha fazla ağırlık kazanıyor. İklim değişikliği, yaşam zincirlerinin tahribatı, buna bağlı göçler, gıda güvenliği, genetiği değiştirilmiş organizmalar, enerji, kirlilik, kuraklık gibi meseleler medeniyetin aslında bir bütün olarak bazı önemli dönüşümlerin eşiğinde olduğuna işaret ediyor. Bilimsel projeksiyonlar bu yüzyıl içinde pek çok anlamda bilmediğimiz bir dünyanın ortaya çıkacağını öngörüyor.

Buna paralel olarak var olan disiplinlerin hem dilinin hem de iş yapma şeklinin dönüşmesi gerekiyor. Başka bir ekonomi, başka bir sosyoloji, başka bir siyaset, başka bir hukuk, başka bir coğrafya mümkün mü? Hangi yeni kavramlar, ölçekler veya prensipler önümüzdeki sorunları düşünmek için imkan sunuyor? Kalkınma-büyüme gibi ekonomik hedeflerin, insanlardan ibaret bir toplum anlayışının, kır/kent, yerel/küresel gibi ayrımların ötesinde başka çalışma sahaları ve başka aktörler görmek mümkün mü?”

Programın detaylarına şuradan ulaşabilirsiniz.

Tarih: 27-28 Kasım 2015
Yer: Santralistanbul Kampüsü, ÇSM Binası // 403-404