Kontrolsüz düşüncelerinden kurtulmaya çalışan bir “Daktilokafa”nın hikayesi

Eric Giessmann’ın teknik olarak biraz zayıf ancak anlatı olarak oldukça güçlü bulduğumuz animasyonu “TYPEWRITERHEAD” (Daktilokafa), daktilokafalı bir adamın kontrol edemediği düşüncelerinden kurtuluş mücadelesini anlatıyor.