Larry Fink’in deklanşöründen “aldatıcı devrimciler”in birbirinden etkileyici kareleri

Fotoğraf sanatçısı Larry Fink 1958 yılında, on sekiz yaşındayken, Long Island’da büyüdüğü evi terk etti ve Greenwich Village’da tek odalı bir daireye yerleşti. Hayatındaki bu köklü değişiklikle New York’un yeraltı kültürüne kapılması da bir oldu. Fink kendisini Beat hareketinin son evresine dahil olmuş bir grup sanatçı, yazar ve müzisyenin arasında bulmuştu. Aralarında ressam ve yazar Lawrence “Turk” Le Clair, şair Amiri Baraka (LeRoi Jones) ve Robert Cordier’in de bulunduğu bu gruba Fink “aldatıcı devrimciler”(delusionary revolutionaries) adını vermişti. Kendisi de bu sanatçıların hazcı eğilimlerini paylaşmasına rağmen Fink kendisini asla onlardan biri olarak hissedemedi. Aradaki bu mesafeyi büyük ölçüde kendisinin Marksist olmasına bağlıyordu. Ama kendisin de daha sonra yazdığı gibi grubun kendileriyle beraber gezecek, onlarla yaşayacak ve varlıklarını kaydedecek bir fotoğrafçıya ihtiyacı vardı. Fink bu rolü hemen üstlenmişti. New York’a geldikten kısa bir süre sonra da grupla beraber seyahatlere çıktı. Fink daha sonra “Marksizme rağmen göreve, yolda olmaya çağrıldım” diyecekti bu geziler için.

“The Beats” Fink’in daha önce yayımlanmamış fotoğraflarından oluşan bir koleksiyon. Biz de size bu koleksiyondan fotoğraflar sunuyoruz.

[The New Yorker aracılığıyla]