Ne yani, erkekler sanattan anlamıyor mu?

Yeni bir bilimsel araştırmaya göre kadınlar ve erkekler sanatı farklı algılıyor. Çalışmada 518 kadın ve erkekten oluşan bir gruba sanat eserleri, sanatçıların kurmaca bir biyografisi ile beraber sunuluyor. Ancak araştırmaya katılanlar biyografinin gerçek olduğunu sanıyor. Biyografisinde “profesyonel” yazan ressamların tabloları her iki cinsiyet tarafından da “sıradan” veya “acemi” olarak nitelendirilen ressamların tablolarına göre daha iyi puanlar alıyor.

Hangi sanat eserini satın almak isteyebilecekleri sorulduğunda erkeklerin sanat eserinin görsel değerinden çok ressamının özelliklerine göre hareket ettikleri, kadınların ise tabloları incelemeye ve estetik zevklere daha uygun resimleri tercih etmeye meyilli oldukları görülüyor. İki cinsiyet arasındaki bu farklılığı açıklayacak nörolojik bir değişikliğin varlığı bilinmediği için bunun sosyolojik bir etkinin neticesi olduğu sonucuna varılıyor.

Yakın tarihte toplum, sanatı daha “feminen” olarak nitelediği ve sanatla uğraşma görevini kadınlara yüklediği için erkekler bu konuda daha eğitimsiz, veya umursamaz davranıyor olabilir. Aynı zamanda erkekler sanata daha çok yatırım gözüyle bakarken kadınlar sanattan zevk almayı amaçlıyor olabilir.

Başka N’olmuş: “Seviştikten sonra ne yapmak gerekir?” sorusunun bilimsel cevabı

[HuffPost aracılığıyla]